En mer miljøvennlig teppeindustri

Fremtidens teppeproduksjon er mer miljøvennlig og trofast om å kun drifte lovlig produksjon enn noen gang tidligere. Det arbeides også mye med å kun bruke miljømessige produkter og stadig utvikle mer miljøvennlige prosesser på produksjonsrutinene. Enda bedre er det hvis teppene er produsert lokalt og skaper så lite avfall som overhodet mulig.

En mer miljøbevisst teppeindustri

Teppeindustrien er velkjent for å ha et noe rufsete rykte på seg – nesten slik som teppene i seg selv er. Men det virker som alvoret endelig nå har begynt å synke inn i også denne bransjen. Industrien fokuserer nå mer på miljøaspektene i deres produksjon og jobber utrettelig med å utvikle arbeidsprosesser som gangner både naturen og de ansatte på en best mulig måte. På den måten kan også forbrukerne kjøpe miljøvennlige tepper med god samvittighet.

Kastall – teppeprodusent med et omfattende miljøarbeid

En teppeprodusent som har vist et stort miljøansvar i alle ledd av produksjonen er Kasthall – en svensk teppeprodusent. Denne bedriften har sin egen fabrikk og produksjon i Sverige og styrer hele teppeproduksjonen selv. Her etterfølges alle fastsatte svenske- og EU-lover og blir nøye overvåket gjennom alle ledd av produksjonen.

ISO 140001-sertifisering

Bedriften innehar også ISO 140001-sertifisering. Dette betyr at de er pålagt å ivareta et systematisk arbeid basert på å oppnå miljømålene. Produsenten har kun inngått samarbeid med europeiske leverandører som det utføres regelmessige kontroller av. Flesteparten av disse innehar også en ISO-sertifisering.

Det lin- og ullgarnet som brukes i produksjonen av både mørke grå tepper og tepper i alle andre slags farger er alle sertifisert med Økotex. Dette betyr at det er garantert av teppene ikke inneholder stoffer som kan være helseskadelige. Dessuten har teppene deres ekstremt lang holdbarhet.

De største truslene for miljøet når det gjelder teppeproduksjon i dag, er lite gjennomtenkte impulsive kjøp og tepper som er av så lav kvalitet at de hyppig må byttes ut.

morningtime-lite