Sjølberger’n er død men utgivelsene lever fortsatt

 

Bladet Sjølberger’n utkom over en periode på 4 år fra 1998 til 2002. Til sammen ble det rundt 30 nummer får det hele gikk konk. Mest sannsynlig fantes det ikke nok bredde og interesse for å fortsette med en utgivelse, men en utgivelse av de beste artiklene i bokform, er nå under planlegging. Bladene fortjener ekstra oppmerksomhet fra den som ønsker å stelle litt med eget jordbruk

Det selges fortsatt en rekke Gode bøker på hjemmesiden til bladet, om mange emner som relaterer til selvbergende jordbruk, så vel som mer naturlige former for husbygging.

Bøkene som er til salgs legger stor vekt på amerikanske erfaringer, rundt det å forenkle livet, og å droppe ut av samfunnet, med vekt på alternative levesett.

De finnes mange forskjellige typer av økologiske hus som anbefales å bygge. Disse egner seg også for norske forhold, og minner i stor grad om gammel norsk byggeskikk, med torv på taket, en ovn i midten, og vegger av solid tre, eller stein kledd med leire.

morningtime-lite