Selvberging er et godt miljøtiltak?

 

Det finnes mange kilder til forurensning og unødig bruk av resurser som det er vanskelig å gjøre noe med. Man kan selvfølgelig begynne å sykle til jobben, om det ikke er for langt, og man kan forsøke å begrense hvor ofte man flyr.

Det som ferre tenker på, er at man også kan begrense sit økologiske fotavtrykk ved å sørge for en større grad av Selvberging.

Selvberging kan bety så mangt, men i hovedsak, er det snakk om å skaffe de tingene man trenger for å leve på egen hånd. Det trenger selvfølgelig ikke å gjelde alle ting, det hadde nemlig blitt for dyrt.

De økonomiske ulempene ved selvberging

De fleste ting i dagens samfunn produseres i ganske store volum og i bedrifter med stor skala på produksjonen. Dette holder prisen på varen nede. Egentlig så er dette en indikator på at få resurser er blitt brukt på å skape varen, men disse resursene kan ha et variert opphav. Det kan handle om bruk av ekstremt underbetalt arbeidskraft, eller om bruken av mange skadelige tilsetningsstoffer, eller muligens om skadelige prosesser. Når det kommer til kjøttprodukter er for eksempel faren over hengende for at dyrene kan ha blitt behandlet dårlig, eller at de har fått i seg alt for mange medisiner og andre kjemikalier. Billig er derfor ikke alltid bestandig bra, som regel er det det motsatte som er tilfellet.

Likevel finnes mange fordeler med storskala-drift og serieproduksjon, som man har vanskelig for å gjenskape alene. Ofte blir det man gjør på egen hånd, langt dyrere en det som er blitt skapt av maskiner og arbeidslag i organiserte prosesser. Derfor er det viktig å avveie hva som er best for miljøet og en selv, før man tar noen raske valg om at man skal bli fullstendig selvberget.

Hvilke produkter bør man satse på?

Det kan være lurt å satse på produkter som man ellers ville kjøpt, men som ikke tar vekk for mye av arbeidstiden. En god begynnelse kan være å holde noen høner i hagen, både for egg, og for litt kjøtt i gryta. Hønsekjøtt kommer som regel fra store bedrifter hvor mange dyr holdes tett sammen. For å unngå epidemier blir dyrene gjerne proppet fulle av medisiner. Derfor er en erstatning av dette produktet ofte et godt valg, for helsen og for planeten. Hønene kan spise det meste av kjøkkenavfall, og de tar hånd om en del skadedyr i hagen. En kupert and kan også være godt selskap til hønene, som bringer med seg den egenskapen at den liker snegler.

Det er lurt å begynne i det små, for å se hvordan ting fungerer. Fire dyr er en ålreit begynnelse for den som vil prøve seg frem.

morningtime-lite