Problemet med økologisk mat

 

Vi blir ofte fortalt at økologisk mat er mye bedre for oss, men diverse tester som gjennomføres, gjør det vanskelig å finne direkte bevis for dette. Man møter på en del argumenter om at man ikke burde spise gift, eller at kjemikalier ikke er bra for oss, noe som det er lett å være enig i, men det finnes derimot store vanskeligheter med å bevise at det ene er dårligere enn det andre.

Hva er alternativet?

Om man ser på merittene til industrialisert og moderne jordbruk, så kan man slå fast at dette legger grunnlaget for mesteparten av ernæringen av verdens befolkning. De store og stabile avlingene som man i dag har, er i hovedsak å takke til sprøytemiddel, Gen-spleising av den gamle metoden med selektiv avl, så vel som kunstgjødsel.

Om vi sluttet å bruke disse virkemidlene, ville vi raskt igjen befinne oss i den situasjonen som preget menneskets eksistens frem til tidlig i det 20. århundret. Hele perioden før det moderne jordbruket er nemlig preget av sultekatastrofer, sotter og elendighet, når det kommer til menneskelig ernæring.

Det som sikret store deler av den norske befolkningen gjennom denne tiden, var en kombinasjon av fiske eller jakt og landbruk, slik at man hele tiden hadde en sikkerhetsventil. Det er i dag, med den store befolkningen, ikke lenger noen mulighet. Det samme gjelder for store deler av resten av verden.

Den som vil at hele verden skulle dyrkes økologisk, burde ta seg litt betenkningstid med dette problemet. Det er urealistisk å bytte rett over til økologisk drift i de fleste produksjonsområder. En mulig løsning kan være en økt fokus på store urbane drivhus.

morningtime-lite